Woman on the go

Schiphol Airport

Lotnisko w Amsterdamie jest jednym z największych na świecie, w zeszłym roku podróżowało tutaj 64 miliony pasażerów do 176 celów podróży. Już nie mówiąc o tych milionach wypitych przez nich filiżanek kawy. Ja dopiero niedawno skorzystałam z jego usług, kiedy to leciałam do brata do Glasgow na tydzień urlopu, bo do Amsterdamu przyjechałam w styczniu autobusem. Nie polecam stanowczo. Kilkanascie godzin w podróży niestety nie wpływa korzystnie na żadne z organów i samopoczucie. Niestety z lotniska Schiphol nie da się dolecieć do Polski w wiele miejsc. Na pewno LOT lata do Warszawy i Easyjet do Krakowa. Do Poznania połączenia się z Eindhoven, godzinę drogi i 17 euro pociągiem z Amsterdamu. Są jeszcze opcje z Bla bla carem i prywatnymi busami, ale zawsze niestety jest obawa o to kto właściwie kieruje. Szkoda właściwie, że tak mało jest lotów, bo w Holandii pracuje dużo Polaków i myślę, że są tu niewykorzystane możliwości. Nie każdemu się chce jechać do Eindhoven.

Na Schipholu można znaleźć właściwie wszystko, od kawiarni po miejsca modlitwy. Lotnisko jest połączone ze stacją kolejową, są też przystanki autobusowe, a do hoteli przylotniskowych kursują tzw shuttle bus, bezpłatne, choć nie zawsze regularnie kursujące.

Odprawa wygląda bardzo podobnie jak wszędzie indziej, bramki, obostrzenia i kontrola bagażu, zwłaszcza podręcznego. Mnie pytali jeszcze po co lecę do Glasgow. Na szczęście nie kazali butów ściągać, więc nie musiałam świecić skarpetkami. Loty były w miarę przyjemne, o ile przyjemne mogą być loty w ogóle. Jak ktoś lubi to owszem. Ja nie przepadam. Starty i lądowania zawsze przetrzymuję kurczowo trzymając się oparcia i zazdroszcząc tym spośród towarzyszy niedoli, którzy mogą w tym czasie spać. Niestety autobusem do Glasgow byłoby trochę za długo. Co z tego, że statytyki mówią, że loty to najbezpieczniejsza opcja podróży? Statystycznie to ja i mój kot mamy po 3 nogi.

 

Amsterdam Airport is one of the largest in the world, last year traveled here 64 million passengers to 176 destinations. Not to mention the millions of cups drunk by them. I have only recently used his services when I flew to Glasgow for a week’s vacation, because I came to Amsterdam in January by bus. I do not recommend firmly. Several hours of travel unfortunately do not affect any of the organs and well being. Unfortunately, from Schiphol Airport it is impossible to get to Poland in many places. LOT flies to Warsaw and Easyjet to Cracow. To Poznan connect with Eindhoven, an hour’s drive and 17 euros by train from Amsterdam. There are still options with Bla Bla and private busses, but unfortunately there is always the fear of who is actually heading. It is a pity that there are so few flights, because there are a lot of Poles working in the Netherlands and I think there are no opportunities here. Not everyone wants to go to Eindhoven.

At Schiphol you can find everything from cafes to prayer places. The airport is connected to the railway station, there are also bus stops, and to the airport hotels run a so-called shuttle bus, free, though not always regular.

Check-in looks very much like everywhere else, gates, tightening and luggage control, especially handy. They asked me why I’m flying to Glasgow. Fortunately, they did not order shoes to pull off, so I did not have to light socks. The flights were as pleasant as far as the flights could be enjoyable at all. How does one like it? I do not like it. Starts and landings I always hold tightly clenched my back and envy those comrades of distress who can sleep at this time. Unfortunately the bus to Glasgow would be a bit long. What about the statisticians say that flights are the safest travel option? Statistically it is me and my cat have 3 legs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *