Woman on the go

Początek / Beginning

Od kilku już miesięcy mieszkam i pracuję w Holandii. Jeszcze przed wyjazdem zamierzałam założyć bloga i pisać o moim życiu tutaj, ale dopiero teraz mój zamiar ujrzał realny kształt. Blog womanin nazwę swoją wziął od wyrażenia woman in. Na razie in Amsterdam, ale kto wie gdzie mnie los rzuci później? Dlatego to “in” pozostawia otwartą furtkę. Mam nadzieję, że znajdziecie tu coś interesującego, a ja sama znajdę tu ujście moich literackich pasji. Pisanie to jest to, co mi najlepiej w życiu wychodzi i co sprawia mi największą przyjemność. Poza czytaniem oczywiście 😉 Postaram się podzielić swoimi wrażeniami, przemyśleniami i przygodami, które mnie tu spotkały i spotykają. Podzielę się sobą samą, bo nic więcej nie mam. Mam tylko to co w mojej głowie, cała reszta to ulotne rzeczy należące do śmiertelnego ciała. Słowo natomiast zostaje. To będzie moje dziedzictwo. Początek czegoś dobrego, początek czegoś nowego, może początek zmian w moim życiu?

Do zobaczenia następnym razem, już wkrótce!

I have been living and working in the Netherlands for several months now. Before I left, I was going to start a blog and write about my life here, but now my intention has ivolved into the real shape. Blog womanin its name took from the expression “woman i”. So far in Amsterdam, but who knows where I’ll fate later? That is why it “in” leaves open the gate. I hope you find something interesting here, and I will find here my literary passions. Writing this is what comes out the best in my life and what gives me the greatest pleasure. Apart from reading of course;) I will try to share with my impressions, thoughts and adventures that come here and meet me. I will share myself, because I have nothing else. I only have what’s in my head, all the rest are fleeting belongings of mortal body. The word remains. This will be my heritage. The beginning of something good, the beginning of something new, maybe the beginning of changes in my life?

See you next time soon!

 

3 thoughts on “Początek / Beginning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *