Woman at work

Niewolna niedziela / Busy Sunday

Niedziela. Telefon dzwoni mój osobisty komorkowy. Jest po dziewiątej rano. Kto dzwoni? Ten numer ma właściwie tylko mój pracodawca, czyli agencja i moje miejsce pracy czyli hotel. Agencja nie pracuje w weekendy (o szczęśliwcy!). Dzwonić więc mogą tylko z hotelu. Nawet odebrałam, a przynajmniej próbowałam, bo mam popołudniową zmianę i wiem, że wtedy warto odbierać. Mój telefon czasami robi jednak mi psikusy: a to nie Lycamobile nie ma zasięgu, a to nie widzę, że ktoś dzwoni, a połączenie nieodebrane albo odbieram i nie łączy. Pomyślałam, że jak to mega ważne to zadzwonią drugi raz. Do 10 nie oddzwonili dzwonię ja. Okazało się, że mam rację. W hotelu jest busy i mam przyjśc godzinę wcześniej. Dlaczego warto odbierać takie połączenia? Bo pokoje i tak ktoś (czyli ty) musiałby posprzątać, a czas nie jest z gumy i trzeba by było zostać dłużej. Jeśli przyjdę wcześniej, to jest szansa, że skończę o normalnej godzinie czyli 11 wieczorem 😉

Oczywiście wolałabym poleżeć w łóżeczku tudzież na słoneczku, bo pogoda dzisiaj wyjątkowo ładna, ale niedziela i tak zapowiadała się niewolna, więc co za różnica, gdzie tę dodatkową godzinę spędzę? Godzina więcej to też około 10 euro więcej co nie jest nie do pogardzenia. Tak więc czas do pracy rodacy!

Sunday. My personal mobile phone is ringing. It’s after nine in the morning. Who is calling? Actually this number is only known to my employer, the agency and hotel, my workplace. Agency does not work on weekends (happy people!). So the call can only be from the hotel. I even picked up, or at least tried, because I have afternoon shift and I know it’s worth picking up. My phone sometimes makes me tricks: and it’s not Lycamobile has no coverage, and I do not see that someone is calling, and the call is missed or received and not connected. I thought, that if this was important they would call again. Until 10 they did not call me so I called back. It turned out I was right. The hotel is busy and I have come an hour earlier. Why should you accept such calls? Because someone (that is you) ould have to clean the rooms and the time is not rubber and you would have to stay longer. If I come earlier, there is a chance that I’ll end up at a normal hour or 11 pm;)

Of course, I would prefer to lie in the cot or sunbathe because today’s weather was exceptionally nice, but Sunday was promising to be free, so what’s the difference with this extra hour? The hour is also about 10 euros more which is not to scorn. So time to work compatriots!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *